loading...
KRAFTEXPORT
KRAFT PRODUKSJON
FYSISK FLYT
KRAFTBALANSE
FYLLINGSGRAD
KRAFTSITUASJONEN
VG STRØMPRIS
KRAFTEXPORT

Krafteksport med priser og export-/import-retning. Oppdateres hvert minutt direkte fra Statnett.
Vi kan ikke få koblet bedre sammen nord og sør i Norge, men kabel ut av landet kan vi få. "Excel"-gutta ordner det.
Vi burde også samkjøre matpriser, vinpriser, ostepriser, bilpriser, temperatur osv. med EU/EØS - Trygve ?
De rød tallene viser prisene i € - direkte konvertert til Nok. bli f.eks. 134.45 tilnærmet Nok. 1.34 og 18.25 blir tilnærmet Nok 0.1825 - alle avgifter i tillegg.(kWh pris - €=Nok 10)
Plutselig er det ingen problemer å regulere kraftprisene mellom Nord og Sør i Norge


- ©Statnett.no -
PRODUKSJON

- ©Statnett.no -
FYSISK FLYT

- ©Statnett.no -
KRAFTBALANSE

- ©Statnett.no -
FYLLINGSGRAD

- ©Statnett.no -
KRAFTSITUASJONEN

- ©Statnett.no -
VG STRØMPRIS

- ©Statnett.no -
loading...
07.03.2024
22.02.2024
15.02.2024
08.11.2022
13.09.2022
06.09.2022
18-08-2022
20.04.2022
08.03.2022
17.02.2022
10.02.2022
22.01.2022
06.01.2022
30.01.2020

Creative

Innovative

Visionary

Secure


Creative

Innovative

Visionary

Secure

Style is not a Display of Wealth

But an Expressions of Imagination