Krafteksport med priser og export-/import-retning. Oppdateres hvert minutt direkte fra Statnett.
Vi kan ikke få koblet bedre sammen nord og sør i Norge, men kabel ut av landet kan vi få. "Excel"-gutta ordner det.
Vi burde også samkjøre matpriser, vinpriser, ostepriser, bilpriser, temperatur osv. med EU/EØS - Trygve ?
De rød tallene viser prisene i € - direkte konvertert til Nok. bli f.eks. 134.45 tilnærmet Nok. 1.34 og 18.25 blir tilnærmet Nok 0.1825 - alle avgifter i tillegg.(kWh pris - €=Nok 10)
Plutselig er det ingen problemer å regulere kraftprisene mellom Nord og Sør i Norge


loading...
22-02-2024
15-02-2024
08-11-2022
13.09.2022
06.09.2022
18-08-2022
20-04-2022
08-03-2022
17-02-2022
10.02.2022
22.01.2022
06.01.2022
30.01.2020

Creative

Innovative

Visionary

Secure

Creative

Innovative

Visionary

Secure

Style is not a Display of Wealth

But an Expressions of Imagination